Lärare för invandrare, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
31 %
38 %
29 %
17 %
0 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
87 %
89 %
100 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
58 %
63 %
53 %
58 %
59 %
28 %
29 %
48 %
31 %
0 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
74 %
71 %
74 %
81 %
100 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
23 %
17 %
19 %
17 %
0 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
87 %
71 %
73 %
87 %
75 %
67 %
63 %
61 %
47 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
76 %
93 %
81 %
76 %
84 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
37 %
41 %
33 %
37 %
31 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
60 %
81 %
65 %
60 %
77 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
18 %
15 %
15 %
18 %
11 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
37 %
48 %
48 %
37 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
3 %
15 %
3.8 %
3 %
5.3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
21 %
22 %
15 %
21 %
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
48 %
63 %
47 %
48 %
61 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
10 %
15 %
13 %
10 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
24 %
33 %
28 %
24 %
26 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
000013400
Taso
1-2
241819241723172317
Taso
2-3
668270667562636564
Taso
3-4
1001110713171319