Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2018-26.6.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
39 %
41 %
44 %
42 %
39 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
89 %
90 %
80 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
64 %
60 %
61 %
62 %
64 %
61 %
40 %
40 %
41 %
34 %
32 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
72 %
73 %
76 %
75 %
81 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
26 %
26 %
29 %
25 %
16 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
67 %
68 %
69 %
67 %
67 %
65 %
58 %
56 %
50 %
35 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
80 %
88 %
79 %
82 %
79 %
83 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
41 %
40 %
37 %
41 %
41 %
38 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
68 %
68 %
67 %
67 %
68 %
69 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
15 %
13 %
9.5 %
15 %
14 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
45 %
43 %
48 %
43 %
46 %
49 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
6.5 %
4.3 %
5.2 %
6.3 %
6.4 %
5.3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
21 %
19 %
18 %
22 %
20 %
19 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
49 %
49 %
51 %
47 %
49 %
53 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
12 %
9.4 %
10 %
13 %
10 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
28 %
26 %
27 %
26 %
28 %
29 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2018-26.6.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
10211145111
Taso
1-2
2219192322213331313021
Taso
2-3
6972696869695154545865
Taso
3-4
78108891210141113