Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
81 %
74 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
25 %
23 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
3.8 %
2.8 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
15 %
16 %
En gång per vecka eller mer
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
94 %
90 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Taso
0-1
34
Taso
1-2
4551
Taso
2-3
4237
Taso
3-4
108