Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
75 %
71 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
40 %
69 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
11 %
10 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
15 %
22 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
78 %
77 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
8.7 %
25 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
16 %
19 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
39 %
33 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
62 %
52 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
28 %
30 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
3.3 %
4.9 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
13 %
18 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
10 %
15 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
5.3 %
9.1 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
1.7 %
6 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
7.8 %
6.5 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
17 %
26 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
2.6 %
4.5 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
20 %
29 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
62 %
67 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
69 %
75 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
71 %
77 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
3.9 %
6.2 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
4.2 %
7.1 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
44 %
52 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
15 %
18 %
En gång per vecka eller mer
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
78 %
81 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
3.3 %
7.9 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
39 %
35 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
20 %
21 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Taso
0-1
2616
Taso
1-2
6263
Taso
2-3
1120
Taso
3-4
11