Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
83 %
82 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
8.8 %
34 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
3 %
3.5 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
10 %
17 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
80 %
78 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
70 %
75 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
7.4 %
14 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
3.8 %
8.7 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
96 %
95 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
22 %
26 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
66 %
53 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
5.7 %
15 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
8.2 %
13 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
2.3 %
4.5 %
En gång per vecka eller mer
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
84 %
82 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
1.6 %
5.8 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Taso
0-1
65
Taso
1-2
7663
Taso
2-3
1730
Taso
3-4
02