Lärare för invandrare, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
76 %
67 %
71 %
76 %
84 %
69 %
75 %
87 %
92 %
100 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
76 %
56 %
66 %
76 %
72 %
67 %
58 %
45 %
47 %
100 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
15 %
8.3 %
0 %
2.8 %
0 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
15 %
17 %
23 %
11 %
100 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
80 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
82 %
74 %
73 %
82 %
73 %
90 %
75 %
74 %
71 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
40 %
44 %
38 %
40 %
34 %
26 %
38 %
9.7 %
20 %
0 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
7.7 %
13 %
6.5 %
5.7 %
0 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
83 %
0 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
41 %
29 %
45 %
15 %
0 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
74 %
71 %
90 %
85 %
0 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9.7 %
0 %
0 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
23 %
42 %
13 %
2.9 %
0 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
10 %
0 %
9.7 %
2.9 %
0 %
Jag delar med mig av studiematerial som jag producerat åt andra lärare.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
12 %
7.4 %
13 %
12 %
9.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
3 %
7.4 %
13 %
3 %
3.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
1.5 %
3.7 %
5 %
1.5 %
1.1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
1.5 %
3.7 %
1.3 %
1.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
1.5 %
3.7 %
3.8 %
1.5 %
1.1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
15 %
19 %
19 %
15 %
11 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
3 %
3.7 %
3.8 %
3 %
2.1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
28 %
19 %
28 %
28 %
27 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
58 %
52 %
58 %
58 %
57 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
85 %
70 %
86 %
85 %
83 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
64 %
63 %
67 %
64 %
64 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
3 %
15 %
6.3 %
3 %
8.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
7.5 %
15 %
7.5 %
7.5 %
6.3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
43 %
33 %
36 %
43 %
44 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
6 %
7.4 %
13 %
6 %
4.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
79 %
90 %
97 %
100 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
10 %
8.3 %
9.7 %
5.7 %
0 %
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
28 %
58 %
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
26 %
63 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
183018182810803
Taso
1-2
755271756064635564
Taso
2-3
7191071123294533
Taso
3-4
001003000