Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Tillbaka

Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons licensierat material.
8.4 %
9.9 %
Fördelningen av Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer i delområdet
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Taso
0-1
8683
Taso
1-2
57
Taso
2-3
77
Taso
3-4
23