Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-25.9.2020

« Tillbaka

Informationssökning och informationshantering

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Informationssökning och informationshantering.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
94 %
94 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
59 %
55 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).
64 %
58 %
Fördelningen av Informationssökning och informationshantering i delområdet
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Taso
0-1
811
Taso
1-2
1922
Taso
2-3
4746
Taso
3-4
2521