Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-22.1.2021

« Tillbaka

Mobilutrustning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Mobilutrustning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor).
94 %
91 %
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen.
54 %
47 %
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video).
52 %
42 %
En gång per vecka eller mer
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
41 %
36 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
33 %
22 %
Fördelningen av Mobilutrustning i delområdet
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Taso
0-1
1520
Taso
1-2
3035
Taso
2-3
3631
Taso
3-4
1913