Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-12.8.2020

« Tillbaka

Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
14.95.8
240.347.3
329.324.6
424.721.6

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Kan visa studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Kan utnyttja mångsidigt med studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Informationssökning och informationshantering (betydelse 2.0)
  • Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran (betydelse 1.0)
  • Basfärdigheter i informationsteknik (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)