Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-12.8.2020

« Tillbaka

Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
16.68.7
214.619.1
314.313.7
440.639.6
523.218.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Informationssäkerhet och datasekretess (betydelse 2.0)
  • Informationssökning och informationshantering (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)