Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
158.370.8
24.52.6
337.125.9

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden