Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
161.173.9
24.52.7
333.522.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden