Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.

Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
10.90.8
25.65.1
39.78.0
462.456.9
520.928.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)