Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.

Svarens fördelning
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
11.00.8
213.45.1
311.08.0
450.256.9
522.028.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)