Teacher, 1.1.2016-3.7.2020

« Tillbaka

På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.

Svarens fördelning
TeacherAllmän utbildning
17.97.3
218.217.9
310.69.4
449.148.7
513.516.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)