Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
12.92.8
27.212.8
388.483.9

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden