Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
16.011.511.422.345.550.2
28.99.49.524.930.734.1
384.878.778.552.523.815.7

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden