Teacher, 2016

« Tillbaka

Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.

Svarens fördelning
TeacherAllmän utbildning
192.293.7
23.22.7
31.81.8

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja, men endast i form av föreläsningar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Ja, i växelverkan med deltagarna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)