Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
194.292.8
22.83.7
32.12.1

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja, men endast i form av föreläsningar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Ja, i växelverkan med deltagarna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)