Lärare för invandrare, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.

Svarens fördelning
1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
10000089.7100.087.197.10
2000005.10.03.22.90
3000005.10.06.50.00

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja, men endast i form av föreläsningar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Ja, i växelverkan med deltagarna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)