Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Tillbaka

Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
10.46.6
214.118.5
313.012.0
470.458.8
52.24.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)