Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
10.71.31.00.81.11.9
28.18.48.510.09.88.7
312.413.311.813.513.716.7
454.055.953.351.556.453.8
524.220.625.023.919.018.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden