Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Tillbaka

Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.

Svarens fördelning
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
150.341.7
226.226.0
37.910.2
413.716.5
51.75.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)