Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Tillbaka

Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
10.71.0
25.15.8
39.715.1
469.765.0
514.813.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse 2.0)