Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.

Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
14.03.1
226.522.7
336.932.2
429.636.3
52.55.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)