Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Tillbaka

I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.

Svarens fördelning
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
166.655.3
216.719.7
36.39.4
48.812.3
51.53.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)