Klasslärare (årkurser 3-4), 2018

« Tillbaka

I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
150.454.3
221.420.6
39.69.3
414.812.4
53.63.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)