Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.

Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
161.752.7
219.220.6
311.39.6
46.713.2
50.83.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)