Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Svarens fördelning
1.1.2018-26.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
177.875.876.377.679.000000
212.813.914.312.511.100000
36.96.97.27.37.000000
41.82.31.61.92.100000
50.30.00.20.40.200000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)