Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.

Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
14.97.2
217.122.3
321.924.0
446.939.1
58.76.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)