Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

« Tillbaka

Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.

Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
10.83.0
26.610.9
315.017.0
460.552.3
516.616.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)