Lärare för invandrare, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.

Svarens fördelning
1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
10.00.03.80.04.300000
24.510.57.74.511.700000
316.726.323.116.714.900000
459.152.656.459.152.100000
518.210.59.018.217.000000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)