Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

« Tillbaka

Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.

Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
10.52.2
23.06.2
38.415.7
468.661.0
518.914.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)