Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

« Tillbaka

När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.

Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
17.68.9
229.530.1
325.826.0
431.129.8
55.34.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)