Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Tillbaka

Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).

Svarens fördelning
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
174.068.5
214.916.4
36.78.3
43.75.3
50.20.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)