Klasslärare (årkurser 3-4), 1.1.2018-8.12.2019

« Tillbaka

Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
166.369.0
217.216.4
38.18.0
46.64.9
51.21.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)