Svarens fördelning
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
197.589.691.700000
21.34.57.300000
31.36.01.000000

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja, men endast i form av föreläsningar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Ja, i växelverkan med deltagarna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)