Klasslärare (årkurser 3-4), 2018

« Tillbaka

När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
11.12.3
215.718.2
324.526.3
450.846.0
57.16.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)