Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.

Svarens fördelning
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
155.548.3
213.912.1
39.18.1
415.319.9
55.310.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)