Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.

Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
158.548.3
214.612.1
39.08.1
411.419.9
56.010.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)