Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

« Tillbaka

Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.

Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
147.844.5
29.911.2
38.28.7
421.222.8
512.212.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)