Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
14.87.2
27.27.4
387.584.8

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)