Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
1.1.2018-26.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.83.36.55.07.500000
27.28.59.86.712.000000
387.587.283.187.780.000000

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)