Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
191.394.5
38.04.9

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)