Svarens fördelning
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
128.057.5
270.141.4

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)