Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
154.157.5
245.041.4

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)