Svarens fördelning
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
124.831.0
274.368.2

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)