Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
127.631.0
272.068.2

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)