Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
126.145.3
273.253.7

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)